شروع فعاليت شركت جوريكا از سال ١٣٩٧ بوده و با هدف فروشگاهي متفاوت و كمك به توليد ملي بوده و با همكاري كار آفرين ها و هنرمندان ايراني  سعي در اين داريم كه هرچيزي كه داخل فروشگاه هاي ديگه ميبينيد ، اينجا يكجور ديگه ببينيد و از خريدي كه انجام ميدين لذت ببريد.
خلاصه اينجا همه چي جور ميشه..